1995

Εργάτης σε γιαπί

Ακουαρέλα και τέμπερα σε χαρτί
17 x 55

(cm)