2009 – 2010

Κορίτσι στον καθρέφτη

Λάδι σε μουσαμά
132 x 189

(cm)