1989 – 1990

Μισή Αυτοπροσωπογραφία

Λάδι σε μουσαμά
70 x 60

(cm)