2015 – 2016

Νυχτερινή εκπομπή

Λάδι σε μουσαμά
148 x 162

(cm)