1990

Παλιό πλυντήριο

Aκρυλικό σε μουσαμά
130 x 150

(cm)