2012

Παρείσακτο βλέμμα

Λάδι σε μουσαμά
62 x 47,5

(cm)