2012

Σφάγιο

Ινδικό μελάνι σε χαρτί
56 x 76

(cm)