1992 – 1993

Κοτετσόσυρμα

Λάδι σε μουσαμά
190 x 250

(cm)