1993

Απόγευμα 3 με 6

Ακουαρέλα σε χαρτί
56 x 76

(cm)