1993

Βλαστός Κολοκυθιάς

Ακουαρέλα σε χαρτί
27 x 37

(cm)