1996

Γιαπί μέσα στη ζέστη

Ακουαρέλα και τέμπερα σε χαρτί
56 x 76

(cm)