1996

Γιαπί στο σταθμό του μετρό

Ακουαρέλα και τέμπερα σε χαρτί
56 x 76

(cm)